МОДЕРНИ ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДСКА СРЕДА

Ще продължим работата си по развитието и модернизацията на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции.

Основен приоритет ще бъде благоустрояването на междублоковите и кварталните пространства, изграждането и поддръжката на детски площадки, обновяването на тротоарите. Вече възложихме изготвянето на проекти за благоустрояване на квартала, в района на ул. „Скопие“, както и този, заключен между улиците „Братя Миладинови“, „Дамян Груев“ и „Средна гора“. Навлизаме и в останалите квартали.

На дневен ред е и приемането на изготвения Генерален план за организацията на движението в град Търговище, който да зададе визията за организацията на движение в града през следващите години.

След като реализирахме „пробива Катрафилов“, планираме и разширяване на участъка на улицата от кръстовището й с ул. „Любен Каравелов“ до кръговото кръстовище на бул. „Митр. Андрей.

Ангажираме се с рехабилитацията на входните артерии на града: ул. „Цар Освободител“ и бул. „Никола Маринов“, в участъка от светофарите на автогарата до главния път.

Залагане в бюджета на средства за проектиране и поетапно изграждане на западната страна на бул. „Митрополит Андрей“.

Организиране на процедура за разрушаване на недовършения хирургически блок и благоустрояване на терена, в който попада. Продължаваме да търсим решение и за развитие на територията, в която попадат бившите казарми. Те бяха извадени като допустими за финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж“.

Изграждане на нови места за паркиране и благоустрояване на съществуващите обществени паркинги.

Ще премахнем излезлите от употреба превозни средства, паркирани на публични площи. Вече обявихме обществена поръчка за осигуряване на „паяк“ в града.

Изграждане на система от велосипедни маршрути, свързващи основни градски зони, жилищни квартали и промишлени територии. Рехабилитация на съществуващи велоалеи.  Монтиране на велостоянки на ключови места в града.

Заемаме се с разрешаването на въпроса за статута на зоната за земеделски труд и отдих „Драката“. Ще стартираме процедура за промяна в статута, с цел асфалтиране и благоустрояване на района.