В общо 36 кадъра са представени някои от най-значимите инфраструктурни обекти, реализирани в мандата; снимки от срещите с Вас, гражданите на Търговище, както и кадри от културни събития и празници, които отбелязахме заедно.